Audyt energetyczny Kraków – zmniejsz koszty energii cieplnej!


audyt energetyczny Kraków

W dobie panującej inflacji poszukiwanie oszczędności wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe stało się priorytetem wielu przedsiębiorców oraz prywatnych gospodarstw domowych. W związku z tym coraz więcej osób dostrzega konieczność ograniczenia kosztów przeznaczonych chociażby na energię cieplną. W celu ich ograniczenia niezbędne będzie jednak wykonanie audytu energetycznego.

Profesjonalna analiza jako klucz do oszczędzania

Trudno samodzielnie dokonać analizy jakości zastosowanej instalacji, określić poziom jej energooszczędności, czy znaleźć dobre rozwiązania, które pomogą ostatecznie zniwelować koszty energii cieplnej.

Zamiast więc niepotrzebnie komplikować sobie życie, warto postawić na proste rozwiązania. Audyt energetyczny Kraków pozwoli ustalić ilość zużywanej energii. Na podstawie zebranych danych będzie można rozpocząć ewentualną termomodernizację, która ostatecznie redukuje koszty energii cieplnej.

Czym jest audyt energetyczny?

Na czym polega audyt energetyczny? Jest to wykonywana systematycznie procedura, która pozwala uzyskać odpowiednią wiedzę o zużyciu energii danego obiektu lub całego zespołu budynków. Audyt wykonuje się po to, aby móc ustalić dostępne możliwości naprawcze energii grzewczej oraz ciepłej wody. Poprawa pozwoli maksymalnie wykorzystać cały potencjał energetyczny i tym samym zaoszczędzić.

Kto może wykonać audyt energetyczny?

Profesjonalnie wykonany audyt energetyczny może zostać zrealizowany wyłącznie przez uprawnioną do tego osobę. Czynnością tą zajmuje się audytor energetyczny lub doradca energetyczny o tych samych uprawnieniach. Osoba wykonująca audyt odpowiedzialna jest za wykonanie szczegółowej analizy ekonomiczno-energetycznej, która dotyczy koniecznych do osiągnięcia celu usprawnień w budynku. Procedura wymaga przy tym wyboru optymalnego zakresu prac modernizacyjnych.

Warto przy tym wiedzieć, że audytor energetyczny powinien mieć wiedzę dotyczącą nie tylko energetyki, ale również budownictwa. Równie ważna jest tu znajomość instalacji elektrycznych, a także ogrzewnictwa i wentylacji. Na podstawie dokładnej analizy wszystkich czynników możliwe jest określenie sposobów na zmniejszenie zużycia energii. W tym celu konieczne jest wykonanie projektu, który zredukuje koszty energetyczne i jednocześnie pozwoli w pełni wykorzystać potencjał energetyczny.

Przy audycie równie ważną kwestią jest wykonanie analizy opłacalności proponowanych rozwiązań termomodernizacyjnych. Pozwoli to zweryfikować to, czy zaproponowane rozwiązania faktycznie przyniosą zadowalające rezultaty.

Have any Question or Comment?

Dodaj komentarz