Jakie dokumenty są potrzebne aby móc zacząć budowę domu?


Nie da się ukryć, że dom bądź mieszkanie jest jednym z najważniejszych miejsc w naszym życiu. Każdy z nas potrzebuje bezpiecznej przystani, do której może wrócić. Decydując się na budowę domu warto wiedzieć, jakie dokumenty w urzędach będziemy musieli załatwić, żeby w ogóle rozpocząć pracę.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Posiadając działkę na której zechcemy postawić musimy wiedzieć, co może w ogóle na Niej postawić. W tym celu należy złożyć wniosek o wypis i wyrys MPZP. Wniosek można złożyć w zależności od lokalizacji do Urzędu Miasta, bądź do Urzędu Gminy. Przy wniosku należy uiścić opłaty, które wynoszą odpowiednio:

   • Opłata skarbowa za wypis 1 strony, jeżeli wypisujemy do 5 strony – 30 zł

   • Opłata skarbowa za wypis 1 strony, jeżeli wypisujemy powyżej 5 stron – 50 zł

   • Wyrys – pełna bądź rozpoczęta strona A4 – 20zł ale nie więcej niż 200zł

Kiedy działka nie znajduje się w MPZP

Może zdarzyć się, że działka nie znajduje się w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Należy wtedy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Wniosek składa się z 2 części: opisowej i rysunkowej.

Mapa do celów projektowych i projekt budowlany

Projekt budowlany jest niezbędny, by rozpocząć budowę. Składa się z dwóch elementów:

   • Projekt architektoniczno-budowlany – określa konstrukcję obiektu, sposób wykonania, techniczny sposób wykonania i materiałowy.

   • Projekt zagospodarowania terenu – określa takie parametry jak dojazd do domu, wjazd do garażu i na działkę, czyli szeroko pojętą komunikację na terenie działki w związku z budową nowego obiektu na Niej

Pamiętać należy, że projekt musi być zaadaptowany do działki, jej kształtu i obecnego zabudowania.

Pozwolenie na budowę domu

Jeden z najsłynniejszych dokumentów, o którym krążą różne teorie. Od 2023 roku nie potrzebujesz pozwolenia, jeżeli dom, który masz zamiar zbudować nie przekroczy 70 m2 – w takiej sytuacji będziesz potrzebować tylko zgłoszenia. Do uzyskania pozwolenia należy zgłosić wniosek w starostwie oraz parę dokumentów:

   • Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu

   • decyzja o warunkach zabudowy

   • oświadczenia o posiadania tytułu prawnego do działki i prawie do dysponowania nieruchomością

Dziennik Budowy

Istotny dokument stanowiący rzetelną dokumentacje dotyczącą etapów prac budowlanych. Będzie konieczny, by otrzymać zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Zgłoszenie Budowy

Ostatnim etapem jest zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych. Takie zgłoszenie powinno zostać złożone 7 dni przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności na placu budowy. Do zgłoszenia potrzeba:

   • Zaświadczenia o uprawnieniach kierownika budowy.

   • informacje o bezpieczeństwie pracy i temacie przedsięwzięcia.

 

Have any Question or Comment?

Dodaj komentarz