Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii


odnawialne źródła energii

Szybki rozwój gospodarczy powoduje, że zapotrzebowanie na energię cały czas rośnie. Nadmierne zanieczyszczenie środowiska oraz ograniczona ilość tradycyjnych źródeł energii (ropy, gazu ziemnego czy węgla) sprawia, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się odnawialne źródła energii. Dzięki takim instalacjom, jak np. fotowoltaika dla domu możesz osobiście wpłynąć na polepszenie jakości powietrza. Jak jeszcze można wykorzystać odnawialne źródła energii i co do nich zaliczamy?

Energia słoneczna – jej zastosowanie jest bardzo szerokie. Może wytwarzać ciepło służące do ogrzewania mieszkań lub innych budynków (po przetworzeniu jej w kolektorach wodnych i powietrznych). Ponadto może zostać przekształcona w energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Ma to zastosowanie we wspomnianej już fotowoltaice dla domu czy fotowoltaika dla biznesu ale także np. w lampach czy znakach ulicznych, a nawet w latarniach morskich.

Energia wiatrowa – tu również istnieje możliwość przekształcenia w energię elektryczną i wykorzystywania jej zarówno w domu jednorodzinnym jak i w zakładach przemysłowych, np. do oświetlania hal czy pompowania wody.

Energia z ziemi – pod tym pojęciem rozumie się energię, pochodzącą od naturalnych źródeł, takich jak gejzery czy skały. W przypadku skał, konieczne jest wywiercenie otworu. Służy on do wtłaczania zimnej wody, która jest nagrzewana ciepłem skał i ostatecznie wypompowana jako gorąca. Energia ta może służyć, np. do napędu turbin parowych. Jest ona wykorzystywana przez elektrownie geotermalne do produkcji energii elektrycznej, a także w ciepłownictwie, np. do ogrzewania mieszkań.

Energia biomasy – jest wykorzystywana np. w biogazowniach rolniczych, gdzie po przetworzeniu produktów biomasy zostaje uzyskana energia elektryczna i ciepło. Produkty te są wykorzystywane również jako dodatki do paliw płynnych napędzających silniki spalinowe.

Energia wodna – główną rolę odgrywają tu rzeki, których nurt napędza siłownie wodne. Te z kolei przy zastosowaniu odpowiednich mechanizmów przetwarzają ją w energię elektryczną.

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii może znacząco obniżyć emisję zanieczyszczeń czy też zredukować ilość odpadów. Pamiętaj, że ty również możesz mieć wpływ na środowisko, decydując się na instalację fotowoltaiki dla domu czy rezygnację z ogrzewania domu przy pomocy kotła węglowego na rzecz ogrzewania gazowego.

Have any Question or Comment?

Dodaj komentarz