Wentylacja, szczelność i izolacyjność okien


Wentylacja, szczelność i izolacyjność okien

Szczelność okna umieszczanego w dachu to jedna z jego najważniejszych cech. Coraz nowsze technologie pozwalają na doskonałą izolację, lecz nierozsądny dobór tego parametru oraz niewłaściwy montaż okna dachowego nadal mogą mieć poważne konsekwencje w komforcie użytkowania poddasza.

Głównymi zadaniami okna, według normy PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi. Terminologia, są oddzielenie wnętrza pomieszczenia od czynników zewnętrznych, izolacja oraz zapewnienie wentylacji. Okna dachowe są szczególnie ważne ze względu na specyfikę przestrzeni, jaką jest poddasze. Ich parametry szczelności powinny być rozważnie dobrane, tak aby okna mogły służyć efektywnie przez długie lata. Jest to też jeden z podstawowych elementów wpływających na bilans energetyczny okna. Ostatnio wprowadzone regulacje unijne regulują ten czynnik i mają za zadanie poprawić efektywność energetyczną budynków także poprzez regulację norm szczelności polskich okien.

Izolacyjność cieplna

Odpowiedni współczynnik Uw okna dachowego to świetny sposób na pozyskanie ciepła i światła. Może stać się sprzymierzeńcem w poprawie gospodarki energetycznej mieszkania. Według ostatnich regulacji wprowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju współczynnik ten ma być stopniowo obniżany i od roku 2014 w przypadku okien dachowych nie może być wyższy niż 1,5 Uw. Producenci stolarki okiennej dostosowali się do nowych przepisów, które będą sukcesywnie zaostrzane – planowo w roku 2021 współczynnik Uw nie powinien przekraczać 1,1. Jednym z przykładów dostosowania technologicznego do nowej dyrektywy są okna dachowe marki Velux, a w szczególności wykorzystana w liniach Standard Plus i Premium technologia ThermoTechnologyTM. Dzięki niej okna dachowe charakteryzują się odpowiednio niskim współczynnikiem Uw i stanowią obiecującą ofertę na nadchodzące lata i zmiany.

Szczelność a wentylacja

Należy pamiętać, że izolacyjność okien dachowych to połowa sukcesu. Równie ważna, szczególnie przy tak szczelnych oknach jak połaciowe, jest wentylacja pomieszczenia. Brak regulacji w tym zakresie może doprowadzić do zawilgocenia pomieszczeń, a nawet do ich zagrzybienia. Dlatego obecna oferta na rynku polskich okien charakteryzuje się też przemyślanymi rozwiązaniami dotyczącymi wentylacji. Okna wyposażane są w nawiewniki, a nawet w nawiewniki z tłumieniem akustycznym. Stosowany jest też montaż osobnych nawiewów wbudowywanych w ściany budynków. Nie jesteśmy zatem skazani na wentylację mechaniczną. W przypadku okien połaciowych należy wiedzieć, jak obrobić okno dachowe, aby w prawidłowy sposób spełniało ono swoje funkcje. Montaż powinien być wykonany profesjonalnie, przy zastosowaniu odpowiednich materiałów izolacyjnych – taśm okiennych, taśm paroszczelnych, okuć, uszczelek i nowoczesnych systemów zapewniających połączenie okno-budynek. Pamiętajmy, że lepsza szczelność okien dachowych wiąże się z dodatkowym problemem zapewnienia lepszej wentylacji i cyrkulacji powietrza. Przepuszczalność powietrza określa norma PN-EN 14351 i wyrażana jest w czterech klasach.

Izolacyjność akustyczna

Nie zapomnijmy także o izolacyjności akustycznej okien dachowych. Będzie ona ważna dla osób zamieszkujących miejsca o natężonym hałasie – na przykład niedaleko lotniska, ruchliwej ulicy, centrum miasta. Warto zastanowić się nad oknem dźwiękoszczelnym lub o wyższym niż standardowy wskaźnikiem izolacji akustycznej. Ten parametr jest wyrażony współczynnikiem Rw podawanym w decybelach. Im wyższy wskaźnik, tym mniej hałasu przedostaje się do wnętrza. Dobry poziom ochrony zapewni produkt o parametrze w granicach od 25 dB do 35 dB. Najlepsze dostępne obecnie na rynku sięgają nawet 38 dB. Warto pomyśleć o oknie o podwyższonej izolacji akustycznej do pomieszczeń, w których chcemy zadbać o ciszę i spokój – na przykład sypialni lub domowego biura.

Have any Question or Comment?

Dodaj komentarz