Walka z wilgocią, czyli metody izolacji budynków


Walka z wilgocią, czyli metody izolacji budynków

Izolacja pionowa służy ochronie budynku przed jego nadmiernym zawilgoceniem. Wykonywana jest na zewnątrz wszystkich budynków, niezależnie od rodzaju materiałów, z których zostały wykonane oraz grubości ich ścian. Stanowi element uzupełniający do izolacji poziomej razem z którą może w pełni stanowić hydro izolację każdego budynku. Zdarza się jednak, że jest ona przez dłuższy okres czasu narażona na silne opady deszczu lub zalewanie przez wody powodziowe, a wówczas staje się nieszczelna i trzeba ją odbudować przy wykorzystaniu jednej ze znanych w Polsce metod. Niekiedy też pierwotna izolacja pionowa może zostać źle wykonana lub okaże się niewystarczająca wskutek zmieniającej się sytuacji hydrologicznej w pobliżu budynku.

Warto, więc, jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do działania naszej izolacji pionowej, zamówić usługę świadczoną przez wykwalifikowanych pracowników firmy budowlanej, którzy dokonają potrzebnych oględzin budynku i w razie potrzeby zalecą odtworzenie lub uszczelnienie izolacji pionowej. Odtworzenie takiej izolacji będzie tym bardziej potrzebne, jeżeli zauważymy już zaistnienie na ścianach budynku niepokojących zmian, takich jak wykwity solne, a zwłaszcza grzyby i pleśnie. W takiej sytuacji może być potrzebne wykonanie zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej izolacji pionowej dla jeszcze lepszej ochrony budynku przed postępującym zawilgoceniem.

Typowo polską metodą stosowaną przeciw zawilgoceniom wykonywaną od wewnątrz muru jest metoda krystaliczna, która staje się tym bardziej skuteczna, im bardziej zawilgocony jest budynek. Przed jej wykonaniem w murze wywiercane są odpowiednie otwory, do których wprowadzana jest dodatkowa woda oraz środek powstały na bazie składników mineralnych. Wytrącane z nich kryształy stopniowo przenikają w głąb muru i odbudowują jego barierę ochronną. Tak wykonana izolacja pionowa może sprawdzać się przez długie lata i nie będzie wymagała dodatkowych zabezpieczeń. Natomiast w przypadku starszych budynków jeszcze bardziej skuteczna i bezpieczna okazuje się metoda ciśnieniowa. Pozwala ona na odbudowanie izolacji pionowej budynku bez potrzeby odkopywania jego fundamentów.

Przez wykonane w murze otwory wprowadza się do wnętrza ściany odpowiednie preparaty, które działają w łagodny sposób i rozpoczynają proces osuszania budynku, a także wzmacniają jego strukturę. Efekt osuszania budynku może zostać dodatkowo wzmocniony przez wykorzystanie metody termoizolacyjnej, która polega na wprowadzaniu do wnętrza muru ciepłego powietrza.

Have any Question or Comment?

Dodaj komentarz