Przyłącze elektryczne – co to jest? Rodzaje przyłączy elektrycznych


Przyłącze elektryczne, elektroenergetyczne, energetyczne… 3 określenia, to samo znacznie i choć pojęcia te mogą brzmieć obco, każdy z nas ma z nim do czynienia na co dzień. Ich obecność pozwala na korzystanie z prądu w domu, w pracy czy w miejscach publicznych. Czym więc jest przyłącze elektryczne? Do czego jest potrzebne? Jakie rodzaje wyróżniamy? Jak je wykonać?

Czym jest przyłącze elektryczne?

Przyłącze elektryczne to odcinek instalacji energetycznej, które stanowi połączenie linii elektroenergetycznej z instalacją odbiorczą w budynku. Oznacza to, że pozwala na odbieranie prądu z sieci, dostarczanego przez dostawcę i bezpieczne korzystanie z niego w domowych warunkach. Możliwe jest także wykonanie przyłączenia do własnej instalacji fotowoltaicznej, która od kilku lat stanowi coraz popularniejszy sposób na pozyskiwanie prądu. Warto także podkreślić, że te dwa sposoby przyłącza nie wykluczają się, mogą być zastosowane jednocześnie. Na cenę wykonania okablowania wpływają m.in. rodzaj oraz jej długość. Jak można zauważyć, wiedza związana z jego wykonaniem i budową ważna jest dla każdego z nas. Więcej informacji związanych z przyłączeniami elektrycznymi znaleźć można na stronie ich wykonawcy: https://sigmapolska.pl/pozostale-uslugi/elektroenergetyka/ oraz poniżej.

Jak wykonać przyłącze elektryczne?

Wykonanie przyłącza elektrycznego to wieloetapowe działanie. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej u lokalnego dostawcy prądu. Następny etap to zaprojektowanie przyłącza, w którym określone zostanie m.in. położenie złącza, czyli skrzynki. Przepisy nie warunkują tych kwestii, dlatego inwestor może zagospodarować przestrzeń zgodnie ze swoimi potrzebami, preferencjami. Następnie prowadzone są prace budowlane związane doprowadzeniem przyłącza do działki, a następnie do budynku. Obydwie części prowadzenia sieci zazwyczaj wykonywane są przez 2 różne firmy – na początku przez dostawcę energii elektrycznej, a później niezależne przedsiębiorstwo. Kolejnym etapem jest sprawdzenie wykonanych przyłączeń, nazywane geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Gdy z budynku można korzystać, podpisywana jest umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz montuje się licznik. Wykonanie przyłącza warto zlecić profesjonalnym firmom, a nie działać samodzielnie, by mieć pewność, że spełnia ono wymagania określone w warunkach przez lokalnego operatora.

Jakie są rodzaje przyłączy elektrycznych?

Omawiając kwestię przyłączeń elektrycznych, nie można zapominać o dokładniejszym omówieniu jego rodzajów. Najważniejszym z kryteriów jest sposób doprowadzenia zasilania. W związku z tym wyróżnia się napowietrzne oraz kablowe. Zastosowanie pierwszego z nich uzależnione jest od obecności tego typu linii energetycznej w okolicy budynku. Zazwyczaj można spotkać je na terenach mało zurbanizowanych, stanowią coraz rzadziej wykorzystywane rozwiązanie. Wypierają je przyłącza kablowe, które zlokalizowane są pod ziemią. Stanowią bezpieczniejsze i prostsze do wykonania okablowanie.

Dodatkowo przyłącza elektryczne mogą być tymczasowe nazywane także budowlanymi, które wykorzystywane są w czasie posadawiania obiektu budowlanego oraz docelowe, z którego korzysta się w gotowym budynku. Ich rodzaj może być także różnicowany parametrami związanymi z przepływem energii elektrycznej – liczby faz (jednofazowe lub trójfazowe), a także poziomu napięcia (m.in. dla budynków mieszkalnych zastosuje się niskie, a np. dla zakładów przemysłowych średnie).

Have any Question or Comment?

Dodaj komentarz