Jaka stawka VAT od instalacji fotowoltaicznej w 2022?


Choć instalacje fotowoltaiczne stosowane są w naszym kraju od długiego czasu, boom na nie mija. Wynika to z szeregu zalet, które daje to rozwiązanie. Wiele obaw budzić może jednak kwestia stawki VAT od montażu paneli. Kwestię tę wyjaśniamy szczegółowo poniżej.

Dlaczego coraz więcej osób prywatnych oraz przedsiębiorców decyduje się na fotowoltaikę?

Wspominano wcześniej, że fotowoltaika to niezwykle często stosowane rozwiązanie. Panele montowane są na domach oraz na przedsiębiorstwach. Przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne pozwalają uniezależnić się od cen prądu (eco-team.pl), których podwyżki możemy zauważyć rokrocznie. Inwestycja, mimo wysokiego nakładu początkowego, zwraca się stosunkowo szybko. Warto także zauważyć, że montaż paneli pozwala na brak zależności od przerw lub ograniczeń w dostawie prądu, które pojawiają się np. w upalne miesiące. Dzięki możliwości współpracy z siecią energetyczną użytkownik paneli fotowoltaicznych może stać się prosumentem i zarabiać na odsprzedawaniu nadwyżek wygenerowanego przez siebie prądu. Warto także zaznaczyć, że dla wielu osób ważnym argumentem przemawiającym za instalacją paneli fotowoltaicznych są ich wysoka wytrzymałość, brak skomplikowanej konserwacji oraz przyjazność środowisku.

Stawka VAT od instalacji fotowoltaicznej dla osób prywatnych

Osoby fizyczne nazywane mogą być także osobami prywatnymi. Są to jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej. Przydomowa fotowoltaika objęta jest 8% stawką podatku VAT, gdy dotyczy domów o powierzchni użytkowej nie większej niż 300 m2 (w tym także budowli wchodzących w skład gospodarstw rolnych, jednak pod warunkiem, że instalacja wykorzystywana jest dla potrzeby gospodarstwa domowego, a nie działalności gospodarczej) i mieszkań o powierzchni użytkowej maksymalnej 150 m2. W kwestii termomodernizacji budynków 8% VAT obowiązuje także w przypadku budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz gmin, gdy objęte są społecznym programem mieszkaniowym i nie przekraczają powierzchni 300 m2. W pozostałych przypadkach obowiązuje stawka VAT 23%. Sposób montażu instalacji nie ma znaczenia.

Jaka stawka VAT od instalacji fotowoltaicznej dla przedsiębiorców?

Instalacje fotowoltaiczne montowane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej objęte są 23% stawką VAT. Oznacza to, że wykorzystanie paneli do pozyskania prądu w celach zarobkowych związane jest z koniecznością opłacenia podwyższonego podatku. Dotyczy to wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw: fabryk, biur, hoteli, pensjonatów etc. 23% VAT muszą opłacić także rolnicy, którzy montują instalację na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności, obiekty użyteczności publicznej oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, gdy powierzchnia użytkowa obiektów wynosi więcej niż 300 m2.

Ulga termomodernizacyjna a podatek VAT

Ulga termomodernizacyjna to jedna z możliwości obniżenia kosztów instalacji fotowoltaiki w istniejącym już jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Polega ona na możliwości odliczenia od dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym wydatków poniesionych m.in. na montaż paneli w ramach tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Zalicza się do nich także stawkę podatku VAT, ponieważ nie został on odliczony na podstawie ustawy podatku od towarów i usług. Co ważne kwota ulgi nie może przekroczyć 53.000 zł.

Have any Question or Comment?

Dodaj komentarz