Tematy wykładów

LP. INSTYTUCJA PROWADZĄCY TEMAT GODZINA
1. Centralny Instytut Ochrony Pracy dr inż. Krzysztof Baszczyński Zagrożenia związane z użytkowaniem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.
2. Centralny Instytut Ochrony Pracy dr inż. Grzegorz Owczarek Środki ochrony oczu dla pracowników stosujących okulary korekcyjne podczas prac na wysokości.
3. Centralny Instytut Ochrony Pracy dr hab. inż. Emilia Irzmańska Rękawice i obuwie ochronne stosowane podczas wykonywania prac wyskościowych w budownictwie.
4. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego dr inż. Andrzej Misztela Stany awaryjne konstrukcji rusztowań.
5. Państwowa Inspekcja Pracy Włodzimierz Wiśniewski Bezpieczeństwo pracy na bodowach – rusztowania.
6. PERI mgr inż. Robert Zalewski PERI UP FLEX – Uniwersalne rusztowanie modułowe.
7. PERI mgr inż. Robert Zalewski PERI UP EASY – Lekkie i szybkie w montażu rusztowanie ramowe z poręczą wyprzedzającą.
8. Polska Izba Gospodarcza Rusztowań Dagmara Tyc ABC użytkownika rusztowań.
9. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Michał Wasilewski Ujęcie zabezpieczeń zbiorowych na etapie projektowania obiektu i opracowania planu BIOZ przez inwestora.
10. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Michał Wasilewski Korzyści z uwzględnienia rusztowania na etapie projektowania obiektu i wyboru technologii jego wznoszenia, wymagania bezpieczeństwa wynikające z nowego kodeksu urbanistyczno-budowlanego.
11. Urząd Dozoru Technicznego Sławomir Kacprzak Eksploatacja urządzeń technicznych na placach budów.
12. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa dr inż. Elżbieta Szafranko Statystyki wypadków przy pracy na rusztowaniach.
13. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Barbara Piotrowska Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej.