Program pokazów BMR 2018

 

GODZINA:

POKAZ:


10:00 – 10:30
Pokaz ewakuacji osoby poszkodowanej z wysokości – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Pokaz udzielania pierwszej pomocy – Grupa Ratownicza Polskiego Czerwonego Krzyża

10:35 – 10:50
Pokaz transportu pionowego wciągarkami GEDA – High-Tech Sp. z o.o.

11:00 – 11:15
Pokaz przeciążenia pomostów – JURGO Sp. z o.o.

11:20 – 11:35
Pokaz upadku narzędzi z wysokości – Agabit Sp. z o.o.

11:40 – 11:55
Sprawdzanie wytrzymałości kotew na wyrywanie na bazie produktów firmy FISCHER, przy użyciu przyrządu firmy PIONART – JURGO Sp. z o.o.

12:10 – 12:40
Pokaz sił działających przy upadku – 3M

12:40 – 12:55
Praktyczna prezentacja urządzenia do samodzielnego ratunku z wysokości – MSA

13:10 – 13:50

Pokaz kontrolowanej katastrofy rusztowania – JURGO Sp. z o.o.


14:00 – 14:10
Pokaz wpływu alkoholu oraz narkotyków na sprawność psychofizyczną pracowników – Agapit Sp. z o.o.

14:20 – 14:35
Pokaz transportu poziomego samochodami Renault z załadunkiem wózkiem widłowym HELI -Truck Motor sc, Alcar Sp. z o.o.

14:45 – 15:00
Pokaz przeciążenia pomostów – JURGO Sp. z o.o.

PROGRAM BMR 2018 w wersji pdf