Regulamin w formacie PDF: BMR 2018 Regulamin

 


                             

                         
           
                             TakNie


TakNie


4x45x5innaOświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem II Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018 i akceptuje go.


TakNie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wyżej wymienione adresy środków komunikacji elektronicznej (e-mail, el. komórkowy)informacji handlowych dotyczących II Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018 przez organizatora wydarzenia, tj. firmę JURGO Sp. z o.o. i Centrum Szkoleń Budowlanych W-M ZDZ.