O Mistrzostwach 

 

Firma JURGO z Olsztyna wraz z Centrum Szkoleń Budowlanych W-M ZDZ pod honorowym patronatem: Państwowej Inspekcji Pracy w Olsztynie, Urzędu Dozoru Technicznego, Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, organizuje drugie ogólnopolskie wydarzenie pt.

„II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018”

Zachęceni sukcesem pierwszej edycji „BMR 2016”, pozytywnymi komentarzami w prasie branżowej polskiej i zagranicznej oraz telewizji i radiu, przyznanymi nagrodami i wyróżnieniami, przystępujemy do organizacji II Mistrzostw „BMR 2018”, które zostały zaplanowane na 8 czerwca 2018 roku na terenie  CSB przy ul. Lubelskiej 33C w Olsztynie.

  Misją wydarzenia jest:

–  przekazywanie wiedzy z zakresu przestrzegania zasad oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy
na wysokości i na poziomie terenu,

pokazywanie dobrych praktyk oraz propagowanie umiejętności w posługiwaniu się indywidualnymi
i zbiorowymi środkami ochrony pracy,

przeciwdziałanie złym nawykom, sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu życia i zdrowia,

edukacja pokoleniowa i kształtowanie świadomości w zakresie bezpiecznej pracy, młodzieży szkół zawodowych, średnich, technicznych i wyższych oraz środowiska zawodowego budowlanego pracowników, kierowników, inspektorów i pracodawców,

Chcemy osiągnąć:

wzrost poprawy bezpieczeństwa na budowach i zmniejszenie statystyk wypadków dotyczących zwłaszcza upadku z wysokości, z wykorzystaniem rusztowań,

integrację i współdziałanie środowiska budowlanego w tym branży rusztowaniowej w kraju
i zagranicą,

popularyzację i zwrócenie uwagi na odpowiedzialny, trudny i niebezpieczny zawód montera rusztowań metalowych oraz podniesieniem jego rangi w środowisku budowlanym.

Mistrzostwa to również dobry momentem by skupić w jednym czasie i miejscu producentów i dystrybutorów rusztowań oraz firmy powiązane jak producenci i dystrybutorzy sprzętu bhp ochrony indywidualnej i zbiorowej, urządzenia transportu poziomego i pionowego,  sprzętu wykorzystywanego w rusztowaniach, chemii budowlanej, sprzętu pierwszej pomocy, wydawców książek i informatorów
o zbieżnej tematyce.

W pierwszej edycji BMR 2016 wzięło udział 24 trzyosobowe drużyny monterskie, około 40 firm i instytucji z całej Polski, odwiedziło nas ponad 1200 osób. Wydarzenie zostało pozytywnie odebrane nie tylko przez osoby związane z budownictwem ale również wzbudziliśmy duże zainteresowanie mediów. Reportaże z mistrzostw były słyszane w radiach np.: RMF FM, Eska, Radio Olsztyn, Zet Gold, UWM FM, byliśmy transmitowani w TVP 3 Olsztyn, TVN,  Teleekspres, telewizja UWM Kortowo. Powstało ok. 9 filmów, które można zobaczyć na platformie internetowej www.youtube.com (pod hasłem: bmr Olsztyn). Rozpisywała się o nas prasa branżowa polska: Inżynier Budownictwa, Rusztowania, ATEST Ochrona Pracy, Przyjaciel Przy Pracy, gazety Związków Zawodowych, PIP Inspektor Pracy, UDT, ZUS,  akademicka UW-M, i zagraniczna szwedzka. W wydarzeniu uczestniczyli  prezesi, właściciele firm, inspektorzy, kierownicy, pracownicy firm budowlanych, urzędnicy służb odpowiedzialnych za inwestycje i bezpieczeństwo na budowie, młodzież szkół zawodowych, średnich, technicznych i wyższych, monterzy oraz społeczność lokalna.

W drugiej edycji BMR 2018 liczymy na przekroczenie liczby 2000 osób odwiedzających. W trakcie imprezy będą poprowadzone ciekawe bloki seminaryjne przez PIP, UDT, IMBiGS, PIGR, ZUS. Odbędą się pokazy: ewakuacji osoby poszkodowanej na rusztowaniu przez PSP, kontrolowany upadek (katastrofa) źle zmontowanego rusztowania, przeciążenia nośności pomostów roboczych, montażu nietypowego rusztowania podwieszonego, sprawdzenia wytrzymałości kotew na wyrywanie oraz wiele innych pokazów zorganizowanych na indywidualnych stoiskach wystawców. Ze względu na duże zainteresowanie środowiska monterów, w drugiej edycji zwiększyliśmy ilość drużyn do 40. Mistrzostwa BMR 2018 będą największym tego typu wydarzeniem w Polsce branży rusztowaniowej, łączącym jednocześnie: edukację, wymianę doświadczeń i współzawodnictwo.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mistrzostwach.