Centrum Szkoleń Budowlanych

Jesteśmy liderem w organizacji specjalistycznych szkoleń zawodowych. Głównym celem Centrum Szkoleń Budowlanych  jest organizacja szkoleń, kursów, seminariów oraz konsultacji z zakresu budownictwa i instalatorstwa. Centrum stanowi rodzaj nowoczesnego   poligonu budowlanego, gdzie zajęcia praktyczne prowadzone są w nowoczesnych pracowniach i halach w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. W trakcie ćwiczeń wykorzystywany jest sprzęt i technologie stosowane obecnie na rynku. Oferta Centrum skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw, gdyż umożliwia przeprowadzenie szkoleń doskonalących pracowników, jak i klientów indywidualnych zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności.

♦  Posiadamy akredytacje kursów budowlanych w Kuratorium Oświaty w Olsztynie
♦  Jesteśmy instytucją szkoleniową rynku pracy z certyfikacją wojewódzkiego Urzędu Pracy Olsztynie (Nr 02/2004)
♦  Posiadamy akredytację Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na szkolenie operatorów maszyn ciężkich i urządzeń technicznych do robót:
→  budowlanych
→  ziemnych
→  drogowych (IMBiGS , NC-601-144/1/11)
♦  Prowadzimy Komisję Kwalifikacyjną Urzędu Regulacji Energetyki nadająca uprawnienia elektroenergetyczne, ciepłownicze i gazowe
♦  Kształcimy kadry operatorów oraz konserwatorów maszyn i urządzeń transportu bliskiego zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego
♦  Jesteśmy certyfikowanym przez UDT specjalistycznym ośrodkiem szkoleniowym w zakresie kształcenia instalatorów odnawialnych źródeł energii (OZE)
→  Pompy ciepła
→  Solary
→  Fotowoltaika
→  Biomasa
♦  Kształcimy i egzaminujemy spawaczy w oparciu współpracę z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach

Główne obszary szkoleń:

1. OPERATORZY MASZYN BUDOWLANYCH DROGOWYCH I ZIEMNYCH
2. OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO WEWNĄTRZ ZAKŁADOWEGO (POZIOMEGO I PIONOWEGO)
3. INSTALATORZY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE)
4. INSTALATORZY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH KLIMATYZACYJNO-WENTYLACYJNYCH
5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I DOZÓR ELEKTROENERGETYCZNY CIEPŁOWNICZYCH I GAZOWY
6. SPAWALNICTWO
7. ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO
8. TECHNOLOGIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
9. SZKOLENIA WYSOKOŚCIOWE
10. INNE SPECJALISTYCZNE (PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, KOMPUTEROWE)

Po sukcesie I edycji wspólnie z Firmą Jurgo jesteśmy organizatorem II Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań których, jednym z  głównych celów jest  szeroko pojmowana edukacja w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Jurgo

 

Istniejemy na rynku warmińsko – mazurskim od 2008 roku. Obsługujemy branżę budowlaną, elektryczną, reklamową, porządkową. Nasze rusztowania pozwalają wykonać prace na wysokości przy: dociepleniach, remontach elewacji, zabytkach, robotach dekarskich, konserwatorskich, wymiany stolarki okiennej, reklamach, myciu powierzchni szklanych. Ogrodzenia zabezpieczają place budów, imprezy masowe: pokazy i widowiska. Szalunki z naszej oferty wykorzystywane są w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym do budowy fundamentów, ścian i stropów. Wszystkie nasze produkty posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty. W ofercie posiadamy również zsypy, kontenery, wciągarki do 150 kg.

Oferujemy wynajem, montaż, demontaż, sprzedaż oraz dowóz naszych produktów.

Promujemy bezpieczną pracę na wysokości przeprowadzając pokazy montażu/demontażu rusztowań z wykorzystaniem indywidualnych i zbiorowych środków ochrony min. na targach budowlanych w Olsztynie 2016 i Ostródzie 2017, podczas wydarzenia Bezpieczna Budowa 2015 w Iławie.

Naszymi rusztowaniami wspieramy imprezy sportowe, budujemy platformy dla widzów, bramy start/meta, przeszkody min. Speed Cross Race 2015 i 2016, biegi sportowe organizowane przez maratończyka Wojciecha Kopeć 2016 i 2017, wyścigi motocrossowe w Olsztynie 2016 i 2017.

Jesteśmy organizatorem pierwszych w województwie Warmińsko – Mazurskim i Polsce „Mistrzostw w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2016” oraz współorganizatorem konkursu pt. „Niebezpieczna Budowa” 2016 na UWM Katedra Budownictwa i Katedra Podstaw Bezpieczeństwa. Przynależymy do grupy firm realizujących w województwie Warmińsko – Mazurskim program „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Zapraszamy do współpracy, służymy pomocą małym i dużym firmom. Zapraszamy również do udziału w drugiej edycji konkursu BMR 2018 monterów oraz firmy.

Organizator Wspierający 

Inspekcja pracy w Polsce chlubi się prawie 100-letnią tradycją i jest najstarszym organem kontrolnym w Polsce. Została powołana 3 stycznia 1919 r. jednym z pierwszych dekretów naczelnika państwa, Józefa Piłsudskiego.
Aktualnie Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi organem powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w tym w zakresie legalności zatrudnienia i przepisów bhp.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie obejmuje swoim działaniem teren województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach OIP funkcjonują dwa Oddziały PIP – w Elblągu i Ełku. Strona internetowa: www.olsztyn.pip.gov.pl

Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy oraz 16 okręgowych inspektoratów pracy.
Inspektorzy pracy zajmują się m.in. badaniem wypadków przy pracy, rozpatrywaniem skarg pracowniczych, kontrolą przestrzegania przepisów dot. wypłacania wynagrodzenia, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, legalności zatrudnienia oraz przepisów bezpieczeństwa pracy i in.
Na stoisku Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie będzie można uzyskać poradę z zakresu prawa pracy, otrzymać nieodpłatnie wydawnictwa i gadżety promocyjne, a także zakręcić kołem fortuny i sprawdzić swoją wiedzę nt. znaków bezpieczeństwa.

Mistrzostwa zostały objęte patronatem honorowym Głównego Inspektora Pracy.